Belangrijkste Belastingwijzigingen 2015 voor de inkomstenbelasting

Aftrek kosten levensonderhoud kinderen vervalt

De aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar vervalt in 2015. Tot en met 2014 kon u onder bepaalde voorwaarden voor deze uitgaven een vast bedrag aftrekken. Vanaf 1 januari 2015 kan dat niet meer.

Belastingtarieven wijzigen

De tarieven voor box 1 en 2 wijzigen. Het tarief voor box 3 blijft hetzelfde. Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is een oplopend tarief met 4 schijven. U gaat naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt. In 2015 verandert het tarief en worden de bedragen van de schijven aangepast. Het tarief in box 2 is in 2014 voor uw inkomen tot € 250.000 tijdelijk verlaagd tot 22%. Vanaf 2015 is dit tarief weer 25% voor het totale inkomen in deze box.

Bron: site belastingdienst